Jak vznikají naše predikční modely

Abychom dosáhli nejvyšší možné úspěšnosti našich krátkodobých i dlouhodobých predikčních modelů, využíváme velkého množství dat z různých zdrojů a různých předpovědních metod. Naše předpovědní modely jsou založeny na mnoha globálních i lokálních modelech, umělé inteligenci, statistických vyhodnoceních a dalších dostupných datech v daném čase. Naše data vycházejí z interních zdrojů různých společností, statistických úřadů, vysokých škol, výzkumných úřadů, a především meteorologických služeb.

Většina meteorologických služeb na světě připravuje své předpovědi na základě výstupu jednoho globálního modelu (zpravidla americké GFS nebo evropské ECMWF) a data lokálně zjemňují například pomocí WRF. Nezávisle na přesnosti nastavení lokálního modelu je omezením přesnost použitého globálního modelu. U nás využíváme jiného, dosti unikátního přístupu, abychom eliminovali co nejvíce chyb a dosáhli maximální úspěšnosti předpovědí. Proto jsou naše predikční modely velmi přesné a dosahujeme velkých úspěchů v B2B i B2C segmentu.

Předpověď počasí pomocí strojového učení.
Jak vytváříme přesné předpovědi počasí pomocí našich ML modelů, které pak ovlivňuje naše predikční modely.

ML kombinace globálních modelů

Nejprve využíváme naši obrovskou databázi minulého počasí a archivu minulých běhů numerických modelů pro vytvoření jednotného globálního výstupu, který eliminuje většinu biasů a chyb. Naše algoritmy pomocí strojového učení vyhodnocují minulou chybu jednotlivých modelů při různých meteorologických situacích a v různých lokalitách. Na výstupu dostaneme nejpravděpodobnější scénář možného vývoje počasí založený na kombinaci všech dostupných modelů. Tento výstup je počítán 4 krát denně.

Vlastní lokální meteorologický předpovědní model a AI modely po korekci počasí ve městech

Globální multimodel následně vstupuje jako podklad do našich regionálních modelů, které dále zvyšují rozlišení a berou v úvahu lokální specifika a geografii. Meteorolog ve službě v této fázi může rovněž vstup upravit na základě svých zkušeností.

Pro lokality, kde jsou k dispozici měření z meteorologických stanic - obvykle města a více obydlené oblasti - využíváme další modelovou vrstvu, která pomocí umělé inteligence (AI) koriguje výstupy podle specifik dané oblasti a meteorologické situace.

Všechna tato data pak hrají důležitou roli při vytváření jednotlivých aplikovaných predikčních modelů. Například v kombinaci s interními daty jednotlivých společností a dalšími zdroji našich dat dokážeme velmi přesně predikovat poptávku, nákupní náladu zákazníků, optimalizovat vytváření zásob, lépe řídit výrobní proces, ušetřit náklady a realizovat vyšší zisk jakýmkoliv společnostem. Díváme se do historie, vnímáme přítomnost a dokážeme velmi přesně číst budoucnost.

Nowcasting v reálném čase

Vzhledem k velké proměnlivosti některých dat je v některých situacích potřeba i naše nejlepší modely upravovat podle aktuálního skutečného vývoje. Například u jednotlivých parametrů souvisejících s počasím využíváme měření (ze stanic, radarů, atd.) dostupných pro danou oblast a aktualizujeme naše výstupy podle posledního vývoje počasí. Počasí velmi ovlivňuje náladu i nákupní chování, proto je důležité jej zahrnout jako podstatný zdroj dat do našich komplexních predikčních modelů. Díky tomu můžeme nabídnout nejaktuálnější dostupný predikční model - pro každou hodinu i po minutách pro různé businessové oblasti v rámci B2B a B2C segmentu.

Jak často jsou data aktualizována

Nákupní chování i poptávka se může měnit stejně rychle jako počasí. U nás slučujeme všechna dostupná data a aktuální stavy různých proměnných do našich predikčních modelů v reálném čase a aktualizujeme předpovědi podle potřeby. Pro většinu lokalit jsou data aktualizována každých 10 minut.

Aktuální počasí a minutová předpověď jsou založeny na dostupných měřeních a aktualizovány vždy podle dostupnosti dat co nejdříve jsou informace k dispozici, minimálně alespoň jednou za hodinu. Pro některá místa jsou data aktualizována v 10 minutových intervalech.

Máme jedinečné aplikované predikční modely

Naše predikční modely tak vycházejí z mnoha zdrojů dat. Díky těmto datům a díky našim znalostem z oblastí strojového učení, programování, meteorologie, matematiky, analytiky i obchodu vyrábíme unikátní aplikované předpovědní modely pro Vaše podnikání.

Dokážeme Vám tak predikovat nejen poptávku, ale i chování Vašich zákazníků, odhady nákladů, optimalizovat reklamní kampaně nebo třeba návštěvnosti webových stránek nebo Vašeho obchodu. Příklady našich indikátorů:

  • Poptávkové indikátory
  • Indikátory nákupního chování zákazníků
  • Indikátory vytíženosti v různých oborech
  • Marketingové indikátory spojené s efektivností
  • Obchodní indikátory spojené s náklady
  • Indikátor návštěvnosti webů a aplikací
  • Indikátor efektivity reklamních kampaní v online
  • Indikátor engagementu v online prostředí
  • A další dílčí indikátory...