Zvýšíme efektivitu provozu, snížíme Vaše náklady a rizika

 • Předpovíme výrobu z obnovitelných zdrojů pro konkrétní lokality
 • Modelujeme poptávky po elektřině, plynu a teple
 • Modelujeme rizika a nejistoty na základě mnoha unikátních vstupů
 • Vytváříme předpovědi pro přenosovou soustavu
 • Poskytujeme aktuální data a globální předpovědi počasí až na 30 dní pro hodnocení současných i plánovaných investic

Využíváme naše modely s prvky strojového učení pro predikce na míru konkrétním zákazníkům. Vytváříme Energetické modely pro specifické lokality, oblasti nebo rovnou celé soustavy.

Jak pomáháme klientům s predikcí v energetice?

Předpověď výroby solární elektřiny a slunečního svitu

Předpovídáme výrobu solární elektřiny a slunečního svitu

Pro předpověď výroby fotovoltaiky náš model kombinuje výstupy z více meteorologických modelů a pomocí umělé inteligence vytváří přesné předpovědi přímo pro konkrétní elektrárny. Kromě mnoha meteorologických vstupů jako radiance, aerosoly, teplota a vodní pára pracujeme i s vlivem stínění a degradace konkrétních panelů.
Předpověď výroby větrných elektráren a větru

Předpovídáme výrobu větrných elektráren a vítr

Předpověď výroby elektřiny větrnými elektrárnami pro libovolné lokality - včetně složitých orografických podmínek ve střední Evropě. Náš nowcastingový model vychází z nejaktuálnějších měření a aktualizuje předpovědi v reálném čase. Umělá inteligence zohledňuje lokální podmínky a specifika dané větrné farmy a použitých turbín pro další zpřesnění našich výstupů.
Předpověď poptávky, teplárenství a smart grids

Předpovídáme poptávku, tvoříme predikce pro teplárenství a smart grids

Díky našemu know-how v energetice a oblasti strojového učení umíme předpovídat i agregovanou poptávku a nabídku pro elektrické soustavy. Pro teplárny nabízíme pokročilý model spotřeby tepla pro optimalizaci výroby. Zefektivňujeme výrobu a snižujeme náklady teplárnám.

Máte zájem o unikátní predikce pro váš business? Pojďme to společně probrat.

sales@forecasts.cloud

Přinášíme data, která pomohou Vašemu podnikání.

Vytváříme jedinečné energetické modely a nastavíme Vám přesně takové signály, které pomohou Vašemu podnikání.

Naši spokojení zákazníci

Naše služby se Vám vyplatí.

 • Flexibilita a orientace na klienty

  Naši klienti oceňují zejména flexibilitu našich modelů a řešení na míru jejich potřebám. Bez ohledu na technologické odlišnosti či složitou orografii oblasti nabízíme nejpřesnější možný předpovědní výstup podle potřeb klienta.

 • Kvalita dat

  Kvalitní meteorologická data a naše komplexní AI předpovědní modely pro energetiku Vám pomohou maximalizovat zisky z Vašich aktivit. Více informací o našich předpovědích

 • Nejaktuálnější data a lokální předpovědi

  Přístup k nejčerstvějším aktuálním a předpovědním datům Vám poskytne konkurenční výhodu.